Servis klimatizácie, oprava a kontrola klimatizácie

Pravidelný servis klimatizácie a údržba klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Servis a oprava klimatizácií nie je len o čistení a dezinfekcii, ale aj o kompletnej revízii chodu zariadenia.

Pre správne fungovanie a chod klimatizácie je každoročné čistenie rovnako dôležité, ako výmena motorového oleja vo vašom aute.  Aj keď kvalitné klimatizačné zariadenia obsahujú mnoho samočistiacich, dezinfekčných, dezodoračných a podobných funkcií, nedá sa úplne zabrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu klimatizačného systému rôznymi fyzikálnymi aj biologickými procesmi, ktoré vyplývajú z jeho podstaty.

Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom, resp. chladiarom. Kontrola zariadenia profesionálom Vám šetrí  finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Základom našej servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

Zákon č. 286/2009 Z.z. upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny (chladivá), zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom a zároveň vykonávať pravidelnú kontrolu únikov na chladiacich a klimatizačných zariadeniach.

V rámci plnenia predpisov daného zákona zabezpečujeme kontroly na únik chladiaceho média a štítkovanie zariadení s náplňou chladiva nad 5 ton CO2. Na tieto činnosti vlastníme certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi.

Povinnosti majiteľov zariadení obsahujúcich náplň chladiva.

Radi Vás presvedčíme o našom záujme vyhovieť Vašim potrebám a získať Vašu dôveru serióznosťou, kvalitou a komplexnosťou našich služieb.

DAIKIN Toshiba MITSUBISHI SAMSUNG LG MIDEA SINCLAIR

Dohodnite si bezplatnú obhliadku, vypracujeme vám presnú cenovú kalkuláciu

+421 904 170 170

Profesionálny servis, odborne spôsobilou osobou s certifikátom

+421 902 365 526

Servis klimatizácie

Pravidelný servis a údržba klimatizačných, chladiarenských či vzduchotechnických zariadení

Viac info

Montáž klimatizácie a tepelných čerpadiel

Našim zákazníkom ponúkame kompletné služby v oblasti montáže klimatizácie a tepelných čerpadiel

Viac info

Montáž vzduchotechniky

Realizuje sa presne podľa projektu, tak aby boli dodržané určené špecifiká a požiadavky zákazníka

Viac info