Klimatizácia

Predávame a dodáme široký sortiment klimatizačného zariadenia. Dôraz kladieme na kvalitu klimatizácií, služieb a včasné vykonanie prác v oblasti montáží, akýchkoľvek opráv a servisných zásahov. Naše overené značky klimatizácií sú: Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Samsung, LG, Midea a Sinclair.

Klimatizácia dnes prestáva byť luxusom. Klimatizácie sa dnes neobmedzujú iba chladením, nakoľko moderné klimatizácie dnes umožňujú úpravy vzduchu ako je ohrev, filtrácia, ionizácia, odvlhčovanie, ale aj zvlhčovanie a čiastočné vetranie. Tieto vlastnosti robia klimatizáciu multifunkčným zariadením, ktoré nám spríjemňuje život. Predávame kompletný sortiment klimatizácií.

Princíp klimatizácie

Základom klimatizácie je chladiace zariadenie. Princím klimatizácie je v podstate podobný ako u chladničky. Výparník umiestnený vo vnútornom klimatizovanom priestore odoberá teplo z tohoto priestoru. Kondenzátor, ktorý je umiestnený mimo klimatizovaného priestoru odvádza teplo.

Uvedené časti klimatizácie sú navzájom prepojené medeným potrubím s cirkulujúcim ekologickým chladivom. Motorom poháňaný proces chladenia je kompresor umiestnený medzi výparníkom a kondenzátorom klimatizácie. Kondenzačná a výparníková časť môžu byť umiestnené spolu (kompaktné prístroje) alebo oddelene (SPLIT systém).

Klimatizácie zaisťujúce chladenie aj ohrev

U klimatizácií ktoré umožňujú aj kúrenie je možné funkciu výparníku a kondenzátoru otočiť. Klimatizácia potom pracuje ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Odoberané teplo z vonkajšieho prostredia sa prečerpáva do vnútorného prostredia.

Klimatizácie s funkciou ohrev, pracujúce na princípe tepelného čerpadla, predstavujú hospodárny spôsob prikúriť v prechodnom období na jeseň a na jar. K prevádzke potrebujú iba tretinu energie, ktorú dodajú.

Split klimatizácia

Podstropné, parapetné a kazetové klimatizačné jednotky poskytujú riešenie pre obchody, reštaurácie alebo veľké kancelárie. Split klimatizácie sú delené klimatizácie, ktoré majú kondenzačnú jednotku umiestnenú vo vonkajšom priestore a výparníkovú jednotku v klimatizovanom priestore.

Vnútorné jednotky typu split sú v nasledovných prevedeniach:

  • Nástenné klimatizácie
  • Parapetná klimatizácia
  • Podstropná klimatizácia
  • Kazetové klimatizácie
  • Kanálové klimatizácie
  • Stĺpová klimatizácia

Nástenné klimatizačné jednotky sa uplatňujú v rodinných domoch, bytoch, kanceláriách, hotelových izbách, a podobne.

Multisplit klimatizácia

Multisplit klimatizačné jednotky používajú viac vnútorných jednotiek. Systém umožňuje na jednu vonkajšiu jednotku napojiť viac vnútorných jednotiek, pričom vnútorné klimatizačné jednotky je možné samostatne ovládať.

Kompaktné klimatizačné jednotky

Kompaktné klimatizačné jednotky majú kondenzačnú a výparníkovú časť umiestnenú v jendom šasi prístroja.

Okenná klimatizácia

Prednosťou okennej klimatizácie je jednoduchá inštalácia. Okenné klimatizácie môžu pracovať s obehovým vzduchom alebo s čerstvým vzduchom – nasávaným z vonkajšieho priestoru. Podiel čerstvého vzduchu sa môže meniť klapkou. V porovnaní so Split klimatizačnými jednotkami, sú okenné klimatizačné jednotky hlučnejšie. Výhodou je ale nižšia cena. Uplatnenie nájdu predovšetkým v priemyselných priestoroch, bufetoch, skladoch, serverovniach a podobne.

Okenná klimatizácia je zariadenie, ktoré sa umiestňuje do obvodovej konštrukcie (do steny alebo do okna) tak, že jedna strana je otočená do vonkajšieho  prostredia a druhá do interiéru.

Mobilné klimatizácie

Mobilné klimatizácie majú uplatnenie v prenajatých priestoroch. Veľké uplatnenie majú aj v pamiatkovo chránených objektoch kde nie je možnosť umiestniť Split klimatizačné jednotky.

Mobilné klimatizácie sa umiestňujú priamo do interiéru. K svojej činnosti však nevyhnutne potrebujú odvod tepla do vonkajšieho prostredia. K tomuto odvodu slúži teleskopická umelohmotná hadica, pre ktorú je nutné urobiť výstup cez stenu alebo cez okno. Kondenzát je zachytávaný do kondenzačnej nádoby, ktorú je potrebné pravidelne vyprázdňovať.

DAIKIN Toshiba MITSUBISHI SAMSUNG LG MIDEA SINCLAIR

Dohodnite si bezplatnú obhliadku, vypracujeme vám presnú cenovú kalkuláciu

+421 904 170 170

Profesionálny servis, odborne spôsobilou osobou s certifikátom

+421 902 365 526