Montáž klimatizácie a tepelných čerpadiel

Našim zákazníkom ponúkame kompletné služby v oblasti montáže klimatizácietepelných čerpadiel. Po osobnej obhliadke miesta montáže vypracujeme návrh a cenovú ponuku na klimatizáciu. Vybranú klimatizáciu dodáme a odborne namontujeme. Klimatizácie inštalujeme do bytov, domov, kancelárií alebo priemyselných objektov. Obhliadka miesta a vypracovanie ponuky je samozrejme bezplatné a nezáväzné.

Montáž samotnej klimatizácie je vysokoodborná činnosť, ktorú môžu vykonávať iba školení a certifikovaní montážni technici. Ani tá najkvalitnejšia značková klimatizácia nebude správne slúžiť svojmu účelu, ak nebude odborne nainštalovaná.

Montáž nástennej klimatizácie pozostáva z inštalácie vnútornej jednotky na plechový držiak, zavedením dvojice Cu rúrok s tepelnou izoláciou, komunikačného kábla a odvodu kondenzátu do externého prostredia, alebo do kanalizácie. Tieto trasy sa vedú buď po povrchu v PVC žľaboch, alebo zasekaním do muriva. K vonkajšej jednotke sa dostaneme prevŕtaním otvoru o priemere cca 55 mm cez obvodový múr, kde sa potrubia s komunikáciou dopoja, čím sa vytvorí uzavretý systém. Ten sa následne vákuuje, čím sa z neho odstráni vzduch a vlhkosť.

Po tlakovej skúške sa do systému naplní chladivo, ktoré je na určitú vzdialenosť už predplnené od výrobcu. V prípade dlhších trás sa prepočíta potrebné množstvo chladiva a presne sa doplní. Zariadenie sa elektricky dopojí a prvýkrát spustí do prevádzky. Po testovacom režime a kontrole funkčnosti zaučia naši technici zákazníka do základnej obsluhy a pravidiel správneho používania klimatizácie. Samozrejmosťou je čistota okolia montáže a odvoz sutiny po vŕtaní alebo zasekávaní, či iného odpadu spôsobenom montážou klimatizácie. Vysoký dôraz venujeme estetike montáže.

Našim zákazníkom ponúkame aj iné služby – často spojené s inštaláciou klimatizácie, ako je projektová dokumentácia, revízia elektrického dopojenia, odborná izolácia strešných prechodov, vŕtanie do železobetónu, výroba atypických krytov, murárske a maliarske práce, žeriavy a plošiny, výškové práce, alebo kováčske práce pri výrobe ochranných mreží na externé jednotky. Dokážeme zákazníkovi zabezpečiť takmer akékoľvek práce tak, aby nemusel hľadať iných dodávateľov týchto prác a ušetrený čas mohol venovať dôležitejším veciam. Naša spoločnosť Vám dodá všetko na kľúč.

Našou najlepšou reklamou sú pozitívne referencie a vysoká spokojnosť našich zákazníkov. Tešíme sa, že aj Vy rozšírite ich rady.

DAIKIN Toshiba MITSUBISHI SAMSUNG LG MIDEA SINCLAIR

Dohodnite si bezplatnú obhliadku, vypracujeme vám presnú cenovú kalkuláciu

+421 904 170 170

Profesionálny servis, odborne spôsobilou osobou s certifikátom

+421 902 365 526

Servis klimatizácie

Pravidelný servis a údržba klimatizačných, chladiarenských či vzduchotechnických zariadení

Viac info

Montáž klimatizácie a tepelných čerpadiel

Našim zákazníkom ponúkame kompletné služby v oblasti montáže klimatizácie a tepelných čerpadiel

Viac info

Montáž vzduchotechniky

Realizuje sa presne podľa projektu, tak aby boli dodržané určené špecifiká a požiadavky zákazníka

Viac info