Vzduchotechnika a ventilácia

Na vzduchotechniku a ventiláciu platia vysoké nároky a to predovšetkým na odbornosť a skúsenosti firmy, ktorá teoretické schémy a návrhy premieňa na reálny projekt. Spoločnosť KKG NEMEC SK, s.r.o. sa zaoberá touto činnosťou od roku 1992, čím Vám poskytne svoje mnohoročné skúsenosti.

Zariadenie vzduchotechniky a ventilácie predstavuje značnú finančnú investíciu. Návratnosť týchto finančných prostriedkov môže byť prekvapivo krátka, pričom musí byť splnená základná podmienka správneho konštrukčného riešenia. Jedine tak je možné dosiahnuť úspory energie (možnosť spätného získavania tepla).

Zariadenia vzduchotechniky majú širokú škálu funkcií. Základom je doprava a úprava vzduchu. Jedná sa o odvod vydýchaného a odpadného vzduchu von a prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Moderné technológie môžu vzduch podľa potreby obohacovať o vzdušnú vlhkosť. Rovnako môžeme vďaka vzduchotechnike a klimatizácii taktiež ovplyvňovať teplotu v miestnosti a s ňou spojenú tepelnú pohodu.

S vzduchotechnikou sa stretávame predovšetkým vo veľkých komplexoch. Vzduchotechnika má obrovské využitie pre rôzne priemyselné odvetvia ako napríklad garáže lakovieň, výrobné či priemyselné haly a pod.

Ako prebieha dodávka vzduchotechniky a ventilácie?Vypracovanie dokumentácie:

Každý projekt je individuálny a vyžaduje si individuálny prístup k riešeniu. Na začiatku je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Spracuje sa na základe požiadaviek zákazníka a jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily a pod., tak, aby zhotoviteľom projektu bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na výrobnú prípravu zhotoviteľa projektu a na samotné uskutočnenie projektu.

Montáž vzduchotechniky a jej uvedenie do prevádzky:

Na základe podkladov projektu sa jednotlivé komponenty vzduchotechniky dajú vyrobiť, príp. objednajú u rôznych dodávateľov. Keď sú všetky komponenty pripravené, pristupuje sa k samotnej montáži. Montáž vzduchotechniky sa realizuje presne podľa projektu, tak aby boli dodržané špecifiká určené projektom a zaručili sa presným výpočtom a normami stanovené hodnoty, ktoré od vzduchotechniky zákazník požaduje. Po montáži sa chod vzduchotechniky alebo ventilácie otestuje v skúšobnej prevádzke. Po jej ukončení sa projekt odovzdáva zákazníkovi so všetkými podkladmi a odovzdávajúcimi protokolmi, ktoré sú požadované.

DAIKIN Toshiba MITSUBISHI SAMSUNG LG MIDEA SINCLAIR

Dohodnite si bezplatnú obhliadku, vypracujeme vám presnú cenovú kalkuláciu

+421 904 170 170

Profesionálny servis, odborne spôsobilou osobou s certifikátom

+421 902 365 526